Kaas herregård var eid av Kaas-slekten fra før 1459 til 1523, dessuten fra 1914 til 1923. Maleri fra 1863.
 


Damsgaard på Mors var i Kaas-slektens eie fra ca. 1460 til 1650. Hovedbygningen er av nyere dato. Foto: Kirsten Sanders.
 

Gelskov herregård i Hillerslev på Fyn. Godset var i Kaas-slektens eie fra 1536 til 1619. (Copyright Historisk Atlas)
 


Skovsgaard på Langeland var eid av Kaas på 1700-tallet - en vakker herregård også i dag.

Les om herregårdene da Kaas var eiere

Sostrup   Djurs, Midtjylland 1410 - 1485  
Gravlevgaard   Nord-Jylland 1416 - ca 1470  
Kaas Syd for Limfjorden før 1459 - 1523  
Damsgaard Mors i Limfjorden ca 1460 - 1650  
Gelskov Syd-Fyn ca 1536 - 1619  
Brænore Øst i Syddanmark ca 1550 - 1582  
Skovsgaard Midtjylland v Viborg 1580 - e. 1618  
Juulskov Kullerup, Øst på Fyn 1582 - 1584  
Østergaard Nord-øst på Fyn  1584 - 1643  
Faddersbøl  Thy, Nord-Jylland   1585 - 1715  
Højrupgaard Syd-Fyn  1588 - 1626  
Møllerup Djurs, Midtjylland 1588 - 1626  
Lindskov  Syd-Fyn  1603 - 1718  
Meilgaard  Djurs, Midtjylland   1613 - 1634  
Hedegaard  Beliggenhet uviss  1613 - ca 1619  
Gjerdrup  Vest på Sjælland  1613 - 1638  
Hessel Djurs, Midtjylland   før 1620 - 1623  
Ulstrup   Thy, Nordjylland 1626 - 1709  
Rygaard Syd-Fyn  1627 - 1669  
Skibstedgaard  Thy, Nordjylland  1632 - 1691  
Hjortholm  Syd på Langeland  1638 - 1744  
Tøjstrup Syd-Fyn 1638 - 1669  
Vejstrupgaard  Syd-Fyn  1638 - 1709  
Hastrup  Nord i Syddanmark  før 1644 - 1720  
Øllingsøgaard  Vest på Lolland  1644 - 1670  
Refstrup   Syddanmark v Vejle 1649 - 1664  
Bækmark  Vest i Midt-Jylland  1653 - 1682  
Rybjerg  Vest i Midt-Jylland  1685 - 1728  
Vestergaard  Syd på Langeland  ca 1688 - 1715  
Ølufgaard  Vest i Syddanmark 1697 - 1741  
Deibjerglund  Vest i Midtjylland  1698 - 1724  
Skovsgaard Syd på Langeland 1708 - 1760

Boltinggaard  Syd-Fyn  1713 - 1773  
Lykkesholm  Syd-Fyn  1715 - 1721  
Ravnstrup  Syd på Sjælland  1719 - 1740  
Lungholm Lolland 1721 - 1723  
Nedergaard Nord på Langeland 1731 - 1936  
Aabjerg Vest i Midt-Jylland 1743 - 1768  
Rynkebygaard Syd-Fyn  1736 - 1773  
Sandviggaard  Nord på Sjælland  1737 - e. 1746  
Nordskov  Syd-Fyn  1750 - 1751  
Østergaard  Syd for Århus  1767 - 1771  
Fraugdegård  Fyn ved Odense 1783 - 1797  
Orebygaard  Øst på Lolland  1804 - 1820

 

Grevensvænge Syd på Sjælland f 1826 - 1840

 

Staarupgaard Syd for Limfjorden 1881 - 1907  
Kaas Syd for Limfjorden 1914 - 1923  

 

Kaas-gårder i mange land

En rekke gårder utenfor Danmark har også vært eid av Kaas-medlemmer - i Norge, Sverige, Tyskland, Dansk Vestindia, Peru, Ungarn og Wisconsin. For den norske grenen (nåværende Munthe-Kaas) ligger det blant annet mye slektshistorie i gården Kjørnes i Sogndal, Sogn og Fjordane. Denne var i slektens eie i 100 år. Presentasjon av alle disse gårdene vil komme etter hvert.

Finn herregårdene på kartet

Trykk markøren for navn, periode, eiere og link til nettsiden om herregården (- åpner et nytt vindu).  Sentrer stedet og 
zoom inn for å se nøyaktig beliggenhet. Velg "Satellite" for å se flyfoto.
Trykk HER for å åpne nytt vindu med helsides kart.