Feldballe kirke

Gravsten over Hartvig Kaas (1547 - 1625) og Anne Juul (1547 - 1623)
.
Feldballe kirke er korets nordside prydet av en stor gravsten etter Hartvig Kaas, sønn av Erich Mogensen (Kaas), og hans hustru Anne Juul, datter av  Axel Juul til Villestrup. Ekteparet skjenket på begynnelsen av 1600-tallet en prekestol til kirken prydet med deres foreldres våpen (gjengitt til høyre). Videre skjenket de en altertavle i 1607 og en malmstake på alteret i 1612.

Gravstenen til Hartvig Kaas og Anne Juul. De fikk ingen barn.
Hartvig var bror til Herman Kaas som Munthe-Kaas-grenen stammer fra.

Feldballe kirke ligger i Djursland på veien ut mot Ebeltoft. Hartvig Kaas og Anne Juul bodde på Møllerup gods fra 1592. Godset lå på den andre siden av veien for kirken, i det som nå er landsbyen Feldballe. Kirken og godset ble bygget av legendariske marsk Stig Andersen av Hvide-slekten. Han ble senere lyst fredløs som følge av mordet på kong Erik Klipping (1286). Marsk Stig ligger begravet under kirkegulvet.
  

Prekestolen:

Våpenskjold for Hartvig Kaas og Anne Juul
 

Slektsvåpen for Hermans foreldre. Til venstre våpenet etter moren Anne Emmikesdatter, til høyre våpenet etter faren Erik Mogensen (som tok etternavnet Kaas ved forordningen av 1526 om faste etternavn på adelen). En vakker utgave av Kaas' slektsvåpen, men i andre farger. Klikk på bildet for større utgave.

Slektsvåpen for Anne Juuls foreldre. Til venstre våpenet etter faren, Axel Juul til Villestrup, til høyre våpenet etter moren, Kirsten Ovesdatter Lunge. Klikk på bildet for større utgave.