Alteret i
Jannerup kirke


 

Dette praktfulle treskjærerarbeidet er utført av billedskjærer Peder Jensen Kolding fra Horsens. Alteret ble laget på bestilling av Iffver (Iver) Kaas og Sophia Krag i 1648 for Jannerup kirke i deres hjemsogn.

Tavlens hovedfelt forestiller "Den siste nattverd".  Alteret skal også inneholde følgende tekst:

 

"Anno 1648 Haffuer Erlig oc velbyrdig mand Iffuer

Kaas til Wlstrup oc hans S Frue Sophia Krag ladet giøre

denne Altertaffle, oc Siden ladet den Staffere in Junio

1649 - Gud lad det vere dit Naffn til ære - Amen."

 

 (Kilde: "Personalhistoriske Indskrifter fra Hundborg Herred" av Chr. Heilskov.)

 Over fire søyler som forestiller evangelistene, står fire våpenskjold som viser avstamningen til Iffver (Iver) og Sophia:

 Til venstre slektsvåpen for Iffvers mor, Birte Nielsdatter Kaas (sparre-slekten). Til høyre slektsvåpenet til Herman Kaas (mur-slekten).

 Til venstre slektsvåpen for Sophias far, Mogens Krag. Til høyre slektsvåpen for Sophias mor,  Ingeborg Eriksdatter Kaas (sparre-slekten).  Iffvers mor. Birte Kaas (sparre), var kusinen til Sophias morfar, Erik Kaas (sparre).