Contact this site at:


 
  


 Finner du feil eller mangler i dataene på disse
sidene?

Kjenner du til opplysninger om slekten som burde
vært presentert?

Vet du om  aner av de inngiftede i slekten (født før
1850) som mangler i databasen?

Har du bilder av slektsmedlemmer, aner eller
andre i databasen?

Har du spørsmål til noe av det som presenteres i
databasen eller på slektssidene ellers?

Ønsker du å hjelpe i slektsgranskningen?

Har du forslag til noe som burde være annerledes
på slektssidene?

Eller ønsker du bare å sende en hilsen
eller slå av en prat?

 

 

Send en e-post til adressen over!  

 

 
Oppdateringer
 
Under fanen oppdateringer vil det kronologisk fremkomme hvilke end-ringer som er foretatt på sidene og i databasen. Sjekk i denne ved senere besøk.
 
Nettstedet inneholder et arkiv med slektsrelatert stoff der mye er av eldre årgang. Opplysningene i slike skrifter må anses som foreldet inntil deres riktighet er kontrollert.
 
Mange av databasens opplysninger fra eldre tider henviser til kilder og litteratur som for sin del ikke opp-gir hvor informasjonen er hentet fra. Slike opplysninger kan ikke anses som dokumentert. Den som kopierer opplysninger fra dette nettstedet må sørge for at usikkerheten omkring opplysninger formidles videre.
 

Nettstedets
formål:

1. Samle all slekthistorisk informa-sjon om adelsslekten Kaas, dens for-greninger (deriblant Munthe-Kaas), samt familie og aner til inngiftede personer.

2. Kvalitetssikre og dokumentere innsamlede og tidligere registrerte opplysninger.

3. Presentere og tilgjengeliggjøre innsam-let informasjon i en slekts-historisk helhet, i tema og relatert til den samtidige historie.


 
 

 

 

≈≈