Kata-
strofer
1300-2010
i Norge
og
Danmark

83 naturkatastrofer, ulykker, epidemier etc. som har krevd mange menneskeliv eller på annen måte har hatt nasjonal betydning i Norge og Danmark. Kriger er ikke tatt med.

_____________________________


Våre aners
klesstil

Kleskulturen har til enhver tid vært et speilbilde av samfunnsforholdene, de politiske strømningene og kirkens påvirkning av folks holdninger og moral. Men tilgangen på tekstilvarer og skredderteknikk har også vært avgjørende.

Adelen førte an i å adoptere ny mote. I Danmark og Norge var det særlig Frankrike, som nye
klestrender ble hentet fra.

Klikk på linken, les om og se tegninger av, hvordan adelskvinner og -menn kledde seg i de ulike stilperiodene - fra middelalderen opp til moderne tid. 

 

Dansk/
norsk
historie
1300-1815En kortfattet, kronologisk oversikt over de viktigste hendelser mht. politikk, krig, samfunnsforhold, kultur, ulykker etc. i Norge og Danmark.

______________________________

Oslos
historie 

1000-2000


______________________________

Danmarks monarker
- år 950 - 1814

_______________________________

 

 

Klimaet i Skandinavia 

år 0 - 2000

______________________________

≈≈