Avseilingen til Algier 1770

Isen brytes opp for den danske eskadren som skal avseile til Algier. Maleri av P Cramer.

Toktet til Algier var under ledelse av kontreadmiral Friederich Christian Kaas (1725-1803). Det er trolig han som står akter på det nærmeste skipet, ettersom det var fast prosedyre at toktets leder organiserte utskipningen herfra. Klikk her eller på bildet for å se det i stort format.

Toktet var for øvrig fullstendig mislykket fordi de medfølgende bombefartøy ikke var tilstrekkelig utstyrt. Det mislykkede toktet ble utnyttet av Struensee til å foreta sitt maktkupp. Friederich Chr. Kaas og Holmens sjef Wolfgang Kaas måtte forlate sine stillinger. Etter at Struensee var fjernet et par år senere, kom de imidlertid tilbake i stillingene sine og avanserte videre til admiraler.

Svenskene kom "bakveien"
- over isen fra Jylland

Jørgen Kaas måtte ofre livet forgjeves


Et av Danmarks mørkeste øyeblikk. Svenskehæren har nedkjempet  de danske styrker på Jylland og tar seg over isen til Fyn. På Fyn lå en liten sammenskrapt dansk styrke og skulle forhindre at den kjempemessige svenskehæren kom i land - en oppgave alle visste var umulig. Oberst Jørgen Kaas var blant de falne.

Kildene beretter følgende om Jørgen Kaas: "... en tapper Herre, var tilligemed de andre Døde udplyndret men blev kjendt ved Hans navn, som med Krudt var brændt paa hans ene Arm. Den svenske konge, der var en Elsker af Tapperhed, endog hos sin Fiende, fulgte hans Lig en Fjerding Vei tilligemed de fornemste af begge Armeer". Maleri av Johan Philip Lemke.