Om prosjektet lar seg realisere, vil det på disse sider bli presentert de mange hundre portretter som er lagt ut på nettstedets personsider.