Her vil det komme informasjon om:

Family Cemetery of Farmos, Ungarn
Ringe kirke - gravkapell opprettet av Henrik Bielke Kaas
Sophies Have på Gisselfeld
Wevers Kapel i Frederiks krypt, Christianskirken (Frederiks Tyske kirke), Amager,
   København - gravsted for bl.a. Friderich Christian Kaas' 1. hustru Susanna Jacobi
   Fabritius (1741-1762) og deres sønn Johan Friderich Kaas (1761-1763)

Hundstrup kirke - gravkammer for Rudbek Kaas med familie
Hundborg kirke - gravkammer for Iffver Kaas, hustruen Sophia Krag og deres barn

 

Kaas-slektens gravlund i Farmos

På slutten av 1800-tallet opprettet tre av barna til baron Eduard Kaas en egen gravlund for ham, hustruen Ida Ivanka og deres etterkommere på en del av sin landeiendom ved den lille byen Farmos, 6-7 mil sør for Budapest. Her ligger et stort antall av den ungarske Kaas-gren og deres etterkommere av andre slekter begravet. Gravlunden er fortsatt i drift og har dessuten blitt utvidet ved noe tillagt land fra myndighetene, slik at det i dag er på i underkant av 2 mål.

De tre barna som opprettet gravlunden var Melanie, Ervin og Etelka. Melanie giftet seg med Carl Matolcsy og Etelka med Zigmond Vizy. Gravstedet administreres nå av representanter for de tre slektene. Disse har opprettet et eget nettsted, "The Family Cemetery of Farmos", som presenterer gravstedet på ungarsk og engelsk med tekst, statutter, kart over gravlunden og bilder av gravstøtter og -stener. En oversikt over etterslekten til de tre Kaas-søsknene presenteres også.

Man kan se nærmere på nettstedet ved å trykke HER. Nettleseren åpner et nytt vindu.

Nettstedet "Family Cemetery of Farmos" presenterer gravlunden som ble opprettet for etterkommere av Eduard Kaas. (Foto: Kirsten Sanders)

På nettstedets forside gis følgende orientering:

"Our common ancestors, baron KAAS Melanie, baron KAAS Etelka and baron KAAS Ervin had founded a Family Cemetery at the end of 19th century in Farmos, giving their land to the “cemetery garden”, The village government of Farmos gave some extra land in 2005 to extend the area of the cemetery garden, which is existing today as a family owned “private” cemetery. The aim of our ancestors was – when founding this cemetery – to strengthen the feeling of connection, to keep the history of the family for the newer, younger generation, bringing them closer to each other, even if they are living on different parts of the world, physically far from each other. Today this cemetery overlaps 6 generations having “inhabitant” from all of these six generations. The three founders relocated the tomb of their parents into the cemetery (it is in the middle of the garden): KAAS C. Eduard and his wife IVÁNKA Ida are lying also here.

The three founder ancestors represented three family branches: Today the branches are called:
KAAS branch, the descendants of KAAS Ervin
MATOLCSY branch, the descendants of KAAS Melanie, married by MATOLCSY Károly
VIZY branch, the descendants of KAAS Etelka, married by VIZY Zsigmond.

The graves of the three branches have separated location in the cemetery garden."

Nettstedet gir også en kortfattet orientering om baron Eduard Kaas' tyske og danske forfedre - riktignok med noen feil her og der. Man har også en artikkel om gravstedet til Eduards far, baron Clemens August Kaas i skogen ved slottet i det tidligere lille hertugdømmet Schaumburg-Lippe.

Det har hittil ikke lyktes å få kontakt med noen som administrerer nettsiden eller gravlunden - med tanke på å utfylle nettsidens informasjon og få tillatelse til å gjengi bilder.

Sophieshave på Gisselfeld gods

"Graadens Eeg". Da Henriette grevinne Kaas (1776-1843) og hennes ektemann Christian C S Danneskiold-Samsøe (1774-1823) mistet sin 1 1/2 år gamle datter Edele Sophie i 1804, ble det opprettet et gravsted for henne i en eikelund på sydsiden av det lille vannet Brede Søe i Gisselfelds parkanlegg.

I boken "Danmarks deiligste haver" (da. Gyldendal 2008) skriver forfatteren Bente Scavenius:
"I det nærliggende Egelund anlagdes i 1804 Sophies Have til minde om en datter der var død to år gammel. Gravpladsen står stadig til erindring om den sorg, der lå til grund for stedet. Sentimentale følelser var lige i den romantiske haves ånd."

I Sophieshave  ble senere andre av familien Danneskiold-Samsøe begravet, deriblant Henriette selv. Henriettes søster Birgitte Sophie Kaas (1784-1856), som sannsynligvis bodde på Gisselfeld deler av sitt voksne liv, er også gravlagt her.

Bildet er en grafikk fra 1823 utført av S H Petersen.