.
Oskar Karl Vilhelm Lindahl (1884-1964) klar
for å kjempe for Norges selvstedighet i 1905. (Privat foto)

Lindahl-slekten
fra Bergen, Sogndal og Ofoten

Slekten Lindahl er en spennende slekt hvor én gren har røtter i Ofoten og videre via Sogndal tilbake til Bergen på 1700-tallet. Blant anene til Ofoten-grenen finner man mange kjente nordnorske slekter, dessuten adelslekten Kaas fra Sogndal med røtter i Danmark.

Før var tidligste kjente stamfar for Ofoten-grenen  Albert Frederik Lindahl, født i Leganger i 1842. Han kom som ung og foreldreløs fra Sogndal til Buksnæs i Lofoten, hvor han fikk jobb som baker hos handelsmann Jakob Lind Jentoft, Siden slo han seg ned med samme yrke i Ofoten, hvor han giftet seg og fikk ni barn. Fra disse stammer en tallrik etterslekt.

Grenen kunne tidligere ikke spore sine forfedre lenger bakover enn til Albert Frederik Lindahl fordi hans dåpsprotokoll sto oppført med feil fornavn på faren. Man fant ingen "Hans" Lindahl i tidligere registreringer. Da slektenkaas.com avslørte en ukjent datter av Alida C Kaas gift med snekker Jens Lindahl, ble slektens videre forfedre fra Bergen avdekket.

Samtidig fikk man forklaringen på hvordan Albert F Lindahl hadde havnet som baker i Lofoten. Etter å ha mistet sin mor som 12-åring og far som 14 åring, kom han, trolig noen år senere, til sin onkel av samme navn, Albricht Friedrich Lindahl i Bergen. Denne var gift med Margrethe Susanne Mosling, født i Ofoten. Hun sendte Albert Frederik, muligens via sin mor, til sin fetter Jakob Lind Jentoft i Lofoten for å bake brød!.

Albert Frederik var sønnesønn av "mestersnedker" Albricht Friedrich Lindahl, født i Lübeck ca 1780, i dennes føsrte ekteskap med Marthe Iwersen. Hun var datter av Jens Iwersen (Møllendahl), som var forpakter og holdt skjenkehus på Nedre Møllendal gård under det berømte Årstad-godset, rett syd for daværende Bergen. Mestersnekker Lindahl hadde i hvert fall to andre sønner som kan ha brakt Lindahl-navnet videre til nålevende.

Denne mestersnekkerens far var "knapmakermester" Svend Svendsen Lindahl, f. ca 1747. Han er trolig sønn av den fem år gamle "Svend" nevnt som en av to, små foreldreløse sønner i skiftet etter møller Svend Erichsen Lindahl og hustru Anne Lisbeth Anfindsdatter i 1728. Den tre år yngre broren, Anfind, fikk også etterkommere.

Sandra Lindahl (1893-1922) og ektemannen Edvin Iversen
Blomsøy (1889-1940) - foto fra ca. 1913. (Privat bilde)

 

Finn Lindahl-anenes bosteder
Klikk på kartet nedenfor for å åpne helsides kart i nytt vindu.
Kartet viser bosteder for medlemmer av slekten Lindahl og dens aner både i Sør-Norge og Nord-Norge.

Tilbakeblikk fra en 90-åring
Helsides avisintervju med Jensine Lindahl

I etterkant av en markering for 75-årsjubileet til et kull konfirmanter av 1895, presenterte avisen Fremover 11. nov. 1970 et helsides intervju med Jensine Helene Lindahl. 

I intervjuet gir Jensine glimt fra sin ungdomstid som tjenestejente hos andre familier og serverer også betraktninger om datidens for
hold og sitt eget liv. Artikkelen er gjengitt som faksimile.

 

Å reise med skipet til Bergen var nok forlokkende for en adelsjomfru som manglet opplevelser på sitt bosted innerst i Sogndalsfjorden.

Et ukjent “lejermaal”
“Alida Catharina, døbt 31 Mai 1779 paa Kjørnæs, død ugift.”. Blant fyldig informasjon om hennes søsken er dette alt som står om Alida i slektspresentasjonen i Danmarks Adels Aarbok av 1917. I den interne slektsboken som kom i 1998 var hennes faddere, hennes død og begravelse kommet til, men intet om hennes 78-årige liv.

Fortiden er full av interessante historier som aldri har blitt fortalt. Noen ble fortiet bevisst. Andre ble aldri oppdaget av slektsforskerne - rett og slett fordi de ikke leste kirkeboken. Ved granskning ble det nøstet opp en historie med interessante hendelser i Sogndahl midt på 1800-tallet. Dessuten fikk Lindahl-slekten gjennom denne historien avdekket sine forfedre videre bakover.