Grevinne Henriettes eventyrlige liv

Johanna Henriette Valentina Kaas(1776-1843), er vel den i slekten Kaas som har gjort seg mest bemerket. Av fire ulike årsaker er hun husket av ettertiden.

Etter sin manns tidlige død styrte hun i 20 år - som grevinne Danneskiold-Samsøe - med stor anerkjennelse det omfattende grevskapet på Sjælland, med Gisselfeld som hovedsete.

Som enke etablerte hun Holmegaard Glasverk, Danmarks mest anerkjente, hvor hennes ettermæle fremdeles tas godt vare på-

Videre giftet Henriette bort to av sine døtre til de kongelige prinsene av Augustenborg, hvis etterkommere ble gift med såvel hertuger som kongelige. Kaas-slekten er gjennom henne blant anene til såvel det svenske, greske og spanske kongehus. Henriette Kaas er også oldemor til keiserinne Augusta Viktoria, gift med keiser Wilhelm 2. av Tyskland. Henriettes datter Louise giftet for øvrig bort sin sønn Christian til Dronning Victorias datter Helena på Buckingham Palace.  (Se hennes personside i databasen HER)

En fjerde side, som ikke er så velkjent, er Henriette Kaas' vennskap til H. C. Andersen. Han var flere ganger gjest på Gisselfeld, og det var her han ble introdusert for de kongelige og øvrig adel. Fortellingen "Den grimme Ælling" fikk han idéen til under en av sine spaserturen da han oppholdt seg  på Gisselfeld. H. C. Andersen trosset sine sykdommer for å delta i hennes begravelse. Hans omtaler av henne er meget flatterende.

Henriks brødre døde begge med en kule i kroppen

Henrik Bielke Kaas hadde to brødre som levde opp. Den ene var ca. 10 år eldre enn Henrik, den andre like mye yngre, Begge tok en militær karriere, men begge endte sitt liv i slutten av tyvåerene.


Dør foran øynene på sin bror

I "Festskriftet om Holberg" av Georg Brandes omtales episoden der Henrik Bielke Kaas hardt skadet legges inn på et vertshus. Der viser det seg at også Henriks eldre bror, Jens Jørgen, ligger, skadet av en kule fra krigen:

"Han bæres hen i et Værtshus i Nærheden, hvor han træffer sin ældre Broder, der er Kaptejn i Garden og som ligger med en Kugle i Underlivet. Den ældre Broder ser til den yngre, sidder ved hans Seng, trøster, da det synes som om hans Arm maa sættes af.
Selv dør han kort efter af en for heftig Bevægelse, hvorved Kuglen, han havde i Livet, er sunket."


Mordet på Hans Christopher Kaas

Prestens beretning i begravelsesprotokollen for Stubbekøbing 25 beb. 1723:

"NB. NB. Imellem d. 13 og 14 Februari om Natten klocken imellem 11 og 12 begichs her i Stubbekiøbing et uhørlig, forskrechelig og u-menniskelig Mande-Moord imod høyædle og Velbaarne Hr. Ritmester, Herr Hans Christopher von Kaas, som af sin uafv....[?] hemmelige og morderiske fiende Lieutenant Rosenkrantz, der ved sin Tienerer; Rytter Niels Pedersøn Birch paa forbemdte Tiid lod uden nogen Aarsag dend fromme Sal. Herre og Guds Barn saa pluselig ihielskyde [?]  her paa Stubbekiøbings Gade, og blef denne sl: Herres og Guds Barns høyadelige Liig ved alle Klockers Ringning og Parentation, som blef holden af hans Welærværdighed Prousten Hr. Mag. Jesper Engberg, i mange høyadelige Cavalierers og andre fornemme Folchs Forsamling, indsat her i Stubbekiøbings Kirche d. 25 Febr. i hans Alders 28 Aar og 3 Dage."

Kopi av protokollen kan ses ved å trykke HER.

Henrik Bielke Kaas -
portrett av Georg Brandes

Kaas-slekten i Danmark har fostret mange admiraler, men kun én general - Henrik Bielke Kaas (1686-1773). 18 år gammel dro han som leiesoldat ut i den spanske arvefølgekrig. Listen over blodige slag han deltok i gjennom karrieren, er så skremmende, at det er utrolig at han kom levende fra det. Flere ganger var det også med nød og neppe. Han ble såret utallige ganger. Likevel sovnet han stille inn på sitt gods Boltinggaard etter hele 70 års tjeneste, 86 år gammel.

Med basis i hans selvbiografi ble Henrik Bielke Kaas "portrettert" av den store danske literaturforsker og kritiker Georg Brandes (1842-1927). Portrettet finnes i "Ludvig Holberg - Et Festskrift" (1884), i kapittel 2 som Brandes gir betegnelsen "Paryktid". I glimrende stil omtaler Brandes noen scener fra Kaas-generalens militære opplevelser og beskriver hans karaktertype. Med tillatelse fra www.bjoerna,dk bringes det aktuelle utdraget fra Brandes bok..

"Ere De der, Kaas? Alle troede, at De var død."
leg svarede: "Endnu lever ieg; Hielp mig paa denne Hest."