Slektens mørkeste øyeblikk - mistet alt sitt gods

Christian 2. gravde opp Mogens' lik og hang det "på steile"

En av Kaas-slektens forfedre, Mogens Thomesen til Damsgaard (ca 1460-1521) fikk en plass i historiebøkene - ikke for hva han utrettet i livet, men for det som skjedde med ham etter hans død. To ganger ble hans lik gravd opp. To konger, adelen, kirken og Rigsrådet var involvert.

Med alvorlige beskyldninger mot seg fra kongens allierte hadde Mogens Thomesen søkt til Gråbrødreklosteret i Århus for å renvaske seg for anklagene. Men her hadde han i mellomtiden dødd og blitt begravet. Da den adelsfiendtlige kong Christian 2. erfarte dette, fikk han Mogens' lik gravd opp og hengt på "steile", til spott og spe på torget i Århus. Slekten ble videre - uten lov og dom - fratatt alt sitt gods.

Dette var en av flere handlinger fra kongens side som den jydske adelen ikke ville akseptere, med støtte fra kirken. De brøt håndfestningen - kongekontrakten. Christian 2. turde ikke møte adelen, oppga tronen og flyktet ut av landet. Da den nye kongen, Frederik 2., foretok sin hyldnngsreise i Jylland, fremla Mogens hustru, Elline Friis, saken for kongen og Rigsraadet. Christian 2.'s handlinger ble fordømt, slekten fikk sitt gods tilbake, og Mogens lik ble gravd opp på nytt for å bli lagt i kristen jord.

Men hva var anklagene som fikk kong Christian til å grave opp liket og henge det på "steile"? Det har det versert ulike teorier om i 400 år.  På midten av 1900-tallet fant man forklaringen blant papirene kongen hadde tatt med seg da han flyktet. Dette gikk imidlertid slektshistorikerne "hus forbi". Denne nettsiden (Slektenkaas.com) bringer nå forklaringen.

Sophia Kaas var prinsessens "Jomfrue":

Prinsesse Annas utrolige giftermål
i 1589

Ingenting skjedde som planlagt da den 14 år gamle danske prinsesse Anna i 1589 skulle giftes bort til kong James 6. i Skotland. Et stort adelsfølge på danske og skotske skip fulgte henne på reisen - deriblant vår slekts Sophia Kaas, som var prinsessens nærmeste, hennes "jomfrue". Etter fem måneders reise var hele følget tilbake ved utgangspunktet, København, uten å ha vært i nærheten av Skotland. Eneste forskjell var at kong James nå var med i følget, og at de kongelige i mellomtiden hadde giftet seg i Oslo.
Les den fornøyelige beretningen om den utrolige reisen!