Adelens slektsvåpen i Danmark/Norge

Slektsvåpen ble tatt systematisk i bruk av riddere og væpnere på 1200-tallet, blant annet for å identifisere dem i strid. I Skandinavia var praksis at alle av samme farsslekt hadde samme våpen.  Før 1526, da store deler av adelen fremdeles benyttet patronym som etternavn, var det kun slektsvåpenet som viste slektstilhørigheten - fra generasjon til generasjon. Her er et utvalg av slektsvåpen for adelsslekter i dansketiden. De fleste var opprinnelig presentert i tidlige utgaver av bl.a. Danmarks Adels Aarbog, hvor kopirettighetene nå er utløpt. Noen stammer fra tyske håndbøker. Størsteparten er lastet ned fra Wikipedia, noen
få er anskaffet fra kontakter og noen fra egen scanning. Kopiering må avtales med eieren.
Slektsvåpnene i Danmarks Adels Aarbog ble utformet av arkivar Thiset på grunnlag av beskrivelser og varierende forekomster i kirkeepitafier, våpenbøker, segl m.m. DAA's gjengivelser er generelt anerkjent av de enkelte slekter som dens gjeldende våpen.

Klikk på bildene for å se dem i stort format.

 

Abildgaard Adeler Akeleye Banner Bardenfleth Barfod
Ur- og høyadel Sverd- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og lavadel
Kjent fra 1230. Adlet 1666/1823.: Kjent fra ca 1500. Kjent fra 1340 Kjent fra 1219 Kjent fra 1455
Nålevende Nålevende Utdødd 1822 Utdødd 1713 Nålevende Nålev., mistet adelskapet
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)
           
Barnekow Baudissin/Bauditz Bernstorff Bielke Bille Blücher
Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel
Kjent fra 1237 Kjent fra 1455 Kjent fra 1300 Kjent fra 1459 Kjent fra 1246: Kjent fra 1218, nat. 1818:
Nålevende Nålevende Nålevende Utdødd 1868 Nålevende Nålevende
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)
           
Bornemann Braem Brahe Buchwald Bülow Castenschiold
Brev- og layadel Brev- og layadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Brev- og layadel
Adlet 1731 Adlet 1731: Kjent fra 1300-tallet Kjent fra 1233 Kjent fra 1229, nat. 1656 m.m. Adlet 1745
Nålevende Utdødd Utdødd 1786 Nålevende Nålevende Nålevende
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)
           
Charisius Daa de Créqui (dit la Roche) Falsen Friis (af Arlevad) Friis (af Haraldskær)
Brev- og layadel Ur- og høyadel Fransk adel Brev- og lavadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel
Adlet 1659 Kjent fra 1358 Kjent fra/adlet: Ukjent Adlet 1758 Kjent fra 1373 Kjent fra 1361
Utdødd 1787 Utdødd 1712   Nålevende Utdødd Utdødd 1697
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra slektens egen samling) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)
           
Friis (af Hesselager) Friis (af Landvig) Friis (af Vadskærgaard) Galskyt Geltingen Grubbe
Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Brev- og høyadel Ur- og høyadel
Kjent fra 1300--tallet Kjent fra 1555 Kjent fra 1334 Kjent fra 1325 Adlet 1759 Kjent fra 1127
Utdødd 1715 Utdødd Utdødd 1763 Utdødd 1601 Utdødd 1820 Utdødd
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra privat kontakt)
           
 
Gøye Harbou Hardenberg Haxthausen Hedemann  
Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel  
Kjent fra ca 1356 Kjent fra 1440 Kjent fra 1139 Kjent fra 1280 Kjent fra ca 1500, nat. 1840:  
Utdødd 1698 Nålevende Utdødd Nålevende Nålevende  
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)  
           
Huitfeldt Høeg (Banner) Høg Juel (Juelling) Juul Kaas (mur)
Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel
Kjent fra 1420 Kjent fra 1340 Kjent fra 1350 Kjent fra 1410 Kjent fra 1285 Kjent fra ca 1350
Nålevende i Norge Utdødd 1713 Utdødd i Danmark Nålevende Nålevende Nålevende
(Fra Wikipedia)
(Fra Wikipedia)
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra slektens egen samling)
           
Kaas (sparre) Keyserlingk Kløcker Krag (af Jylland) Krogh (von Krogh) Le Sage de Fontenay
Ur- og høyadel Ur- og høyadel Brev- og lavadel Ur- og høyadel Sverd- og brevadel Ur- og høyadel
Kjent fra ca 1292 Kjent fra/adlet: Adlet 1757, nat. 1760 Kjent fra 1363 Naturalisert 1823 Kjent fra ca 1500. nat. 1778
Utdødd 1778 mul. senere   Nålevende Utdødd 1763 Utdødd (i Danmark?) Nålevende
(Fra slektens egen samling) (Fra frigitt bok) (Fra Wikipedia) (Fra egen scan) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)
   

 

 
Levetzow Lichtenberg Lykke Lüttichau Løvenskiold  
Ur- og høyadel Brev- og lavadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Brev- og høyadel  
Kjent fra 1219, nat. 1670 Adlet 1739 Kjent fra 1373 Kjent fra 1355, nat. 17xx Adlet 1739  
Nålevende Nålevende Utdødd 1701 Nålevende Nålevende  
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra bilde av kirkeepitaf) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)  
           
 
Moltke Oxe Plessen Rantzau Rathlou  
Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel  
Kjent fra 1220, nat. 1750 m.m. Kjent fra 1408 Kjent fra 1097, nat. xxxx Kjent fra 1226 Kjent fra 1392 (nat.)  
Nålevende Utdødd 1577 Nålevende Nålevende Utdødd 1752  
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra privat kontakt) (Fra Wikipedia)  
           
     
Reedtz Reedtz-Thott Reventlow      
Pommersk uradel, høyadel Pommersk uradel, høyadel Ur- og høyadel      
Kjent fra 1572 (i Danmark) Kjent fra 1572 (i Danmark) Kjent fra 1223 ?      
Nålevende Nålevende Nålevende      
(Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia) (Fra slektens egen samling)      
           
Rosenkrantz Rotfeld Rothkirck Rudbek Schack Scheel (etter Heinrich Scheel)
Ur- og høyadel Uradel Brev- og høyadel Uradel Ur- og høyadel Sverd- og lavadel
Kjent fra 1308 Kjent fra 1200-tallet I Danmark fra ca. 1600 Kjent fra ca 1450 Kjent fra 1162, nat. 1658 Kjent fra ca 1627, nat. 1890
Nålevende   Utdødd 1719 (Danmark/Norge) Utdødd ca 1500 Nålevende Nålevende
(Fra Wikipedia) (Fra privat kontakt) (Fra egen scan) (Fra privat kontakt) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)

 

Seefeld Sehested Skeel (Scheel) Skinkel (lilje) Skinkel (sjøblader) Skinkel (Tinhuus)
Ur- og lavadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel Ur- og høyadel
Kjent fra 1400 Kjent fra 1337 Kjent fra 1366 Kjent fra1404 Kjent fra1284 Kjent fra1313
Utdødd 1745 Nålevende Nålevende Utdødd 1790 Utdødd 1560 Utdødd 1556
(Fra Wikipedia) (Fra egen scan) (Fra Wikipedia) (Fra privat kontakt) (Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)
           
Skovgaard Smalsted Smør (leopard) Smør (liljer) Snafs Sommer (Kanne)
Uradel (av Hvide-slekten) Uradel (fra Holstein) Uradel (norsk opprinnelse) Norsk adel (utenlandsk opprinnelse) Uradel Uradel
Kjent fra 1300-tallet Kjent fra 1295 Kjent fra 1295 ? Kjent fra 1533 ? Kjent fra 1400 Kjent fra 1338
Utdødd i mannslinjen i 1612 Utdødd på beg. av 1600-tallet Utdødd trolig før 1500 Utdødd Utdødd 1420-1450 Utdødd i mannslinjen i 1540
(Fra egen scanning) (Fra egen scanning) (Fra egen scanning) (Fra egen scanning) (Fra egen scanning) (Fra egen scanning)
           
   
Sparre (Sjælland) Sparre (Skåne) von Krogh Wessel    
Uradel Uradel Sverd- og brevadel Sverd- og lavvadel    
Kjent fra 1277 Kjent fra 1287 (usikker) Naturalisert 1823 Adlet 1720    
Utdødd 1697 Utdødd i mannslinen 1601 Utdødd (i Danmark?) Utdødd 1768    
(Fra egen scanning) (Fra egen scanning) Fra Wikipedia) (Fra Wikipedia)