Prinsesse Annas
problematiske
giftermål
i 1589


Ingenting skjedde som planlagt da den 14 år gamle danske prinsesse Anna i 1589 skulle giftes bort til kong James 6. i Skotland. Et stort adelsfølge på danske og skotske skip fulgte henne på reisen - deriblant Sophia Kaas, som var prinsessens nærmeste, hennes "jomfrue". Etter fem måneders reise var hele følget tilbake ved utgangspunktet,

Det danske krigsskipet Victor, 1599. Kobberstikk fra det kongelige bibliotek i København.

København, uten å ha vært i nærheten av Skotland.

Eneste forskjell var at kong James nå var med i
følget, og at de kongelige hadde giftet seg i Oslo.
Les den fornøyelige beretnngen!

Livet ble ikke helt det samme etter 1589 for en "fattig Bonde på Flækkerøen". Den uværshøsten hadde han først lånt sin seng til selveste prinsessen av Danmark i flere netter. Og så, en måned senere, "ramlet" sannelig Skotlands konge inn av døren og ba om få ligge i akkurat den samme sengen som hans tilkommende hadde ligget i! Det fikk han naturligvis.

 

Bakgrunn
Dagens historiebøker vet å fortelle at kong James (Jakob) 6. av Skotland 23 år gammel ble gift med den 15 år gamle danske prinsesse Anna  i Oslo 23. november 1589. Etter 14 år ved makten i Skotland, ble det skotske kongeparet i 1603 også konge og dronning av England, Han er der kjent som James 1. Men det som er lite kjent er hva som foranlediget deres provisoriske vielse i Oslo og hva som siden skjedde.

Dette konsentratet er hentet fra en sann, samtidig, skriftlig beretning til prinsessens bror, den senere kong Christian 4. av Danmark. Den originale utgaven av beretningen eksisterer visstnok ikke, men man har funnet to avskrifter, ett i et grevelig bibliotek i Holstein og ett i det kongelige danske bibliotek. Den norske historikeren P. A. Munch presenterte på midten av 1800-tallet beretningen.

Utsnitt av et kart over Norden laget i 1570. Kartet stemte, som man ser, ikke helt med terrenget den gang.Konsentrat av beretningen

Kong James av Skotland (1566-1625) hadde vært konge av Skotland fra han var ett år. Landet hadde i lange tider vært gjenstand for indre, blodige stridigheter om både makt og religion. Det var viktig for kongen og landet å styrke hans posisjon gjennom et giftermål. Dessuten var han selv det man betegnet som “elskovssyk”.

Prinsesse Anna (12. des. 1574-1619) var ennå bare 14 år da hun skulle giftes bort til den unge skotske kongen. Hennes far kong Frederik 2. av Danmark var død året før. Danmark hadde en formynder-regjering fordi hans sønn og etterfølger, Christian 4., ennå bare var 12 år. Disse forhold hadde forsinket forberedelsene med Annas giftermål.
 

Prinsessens stormfulle sjøreise

Da prinsessen, hennes ledsagende hoff, et stort dansk adelsfølge og de skotske “gesandter” endelig seilte av gårde fra Danmark med et stort antall skip, var det allerede blitt 5. september i 1589. De kom seg relativt greit over til “Flekkerøen” men måtte her ligge "på været" en seks dagers tid. Da de siden seilte videre, opplevde de uvær i flere uker, og måtte stadig søke nødhavn.

Den unge prinsessen ble til sist “forskanset” hos en fattig bonde på Flekkerøya, i “en liden bondestue”. Etter et nytt forsøk på overfart og nye dager med storm søkte skipene igjen nødhavn på Flekkerøya.

Det danske prinsessefølget besluttet da å gi opp overfarten og komme seg tilbake til Danmark. Men etter sterke protester fra skottenes øverstkommanderende ble det i stedet besluttet at de

Den danske prinsesse Anna i 1605, da hun var dronning i England og Skotland. (Fra engelsk Wikipedia)

danske og noen av de skotske skipene skulle seile opp til Oslo.


De resterende skotske skipene kjempet seg mot stormen over til Skotland for å underrette kong James. Den skotske kongen slo seg imidlertid ikke til ro med situasjonen, og seilte på kort tid over til Norge med fem skip. Her ankom han Flekkerøya 3. november.

På Flekkerøya insisterte den skotske kongen på å få ligge i samme hus hos den “fattige Mand” - og i den samme sengen som hans tilkommende tidligere hadde sovet i. Kong James overnattet der i fire netter før han så seilte videre mot Oslo, hvor han etter flere strabaser til vanns og lands ankom den 19. november.

 

Kong James 6. av Skotland, senere også James 1. av England. (Fra engelsk Wikipedia)
 

Bryllupet i Oslo og den videre ferd

Kong James møte med Oslo og prinsesse Anna var svært vellykket. Fire dager etter, den 23. november 1589, giftet de kongelige seg, nokså provisorisk, i borgermester Mules hus i Oslo. Oppholdet i Oslo ble meget romantisk og varte en hel måned. Kong James beskrev siden denne tiden som "den eneste romantiske i hans liv". 

Den 22. desember reiste det nygifte kongeparet med begges store adelsfølge i kanefart ut av Oslo. Kong James sto i sleden og hilste Oslos befolkning rørende farvel - både på skotsk og dansk. Ferden gikk ned gjennom Østfold og videre gjennom Bohuslen. Prinsessen var syk under deler av denne reisen og ble fraktet liggende i sleden. 

Sverige hadde på den tiden erobret en korridor ut til vestkysten som det danske og skotske kongelige følget måtte passere. Dette skapte bekymring og tvang fram forhandlinger. Men det endte med at det store følget ble saluttert forbi av 600 svenske soldater, "prægtigt utstafferede",  og videre inn på dansk område på den andre siden.

Ferden gikk så videre til Helsingborg og over til Kronborg, hvor de ankom 21. januar. Endelig,  29. januar, ankom det kongelige følget København. De hadde da vært på reise i nesten fem måneder.

 

Vellykket overfart til Skotland

Den 21. april satte kong James og dronning Anne med sine adelsfølger påny seil for Skotland. Dit ankommer konvojen  etter ni dager uavbrutt seiling.

Kroningen av dronning Anne skjedde 17. mai 1590. Det danske adelsfølget kunne da endelig seile tilbake til Danmark - bortsett fra de av adelen som skulle utgjøre hennes hoff i Skotland

Klipp fra beretningen:

 

      Avreisen fra Oslo