Temperaturavvik 1850 - 2000


Grafen viser avvik i temperaturen i forhold til gjenomsnittstemperaturen for perioden 1961-90.

Den lysegrønne streken viser gjennomsnittet for vinterhalvårene. Denne kurven har de største utslagene fra år til år. Man ser at det hovedsaklig var vinterhalvårenes lave temperaturer som var årsaken til det kaldere klimaet fra 1850 til 1900, sammenlignet med perioden 1961-90. I et lengre perspektiv viser kurven en jevn tendens til temperaturøkning fra 1850 til 1990. Fra 1985 inntrer en ny situasjon med kraftigere temperaturøkning uten så stor variasjon fra år til år.

Den lyseblå streken viser temperaturgjennomsnittet for sommerhalvårene.  Utslagene fra år til år er mindre. Temperaturen endrer seg i bølger på ca. 30 år. Utover dette er det fram til 1990 ingen tendens. De siste 20 år, viser grafen en kraftig stigning i temperaturen, som for vintertemperaturene.

Den mørkeste blå streken viser årsgjennomsnittet. De store utslagene fra vinterhalvårene utlignes generelt av motsatte utslag for sommertemperaturene, slik at kurven får små utslag med en jevn stigning. Årene fra 1985 til i dag viser en jevn, meget kraftig temperaturøkning både sommer og vinter.

Temperaturforandringer
i Nord-Europa år 0-2000Illustrasjonen gjelder Nord-Europa. Det er mulig at en grafen spesielt for Norge vil avvike noe fra illustrasjonen. 

Grå søyler viser det årlige temperaturspennet. Streken viser gjennomsnittstemperatur - lyseblå strek indikerer en kjøligere periode og oransje strek en mildere periode. Grafen viser at vikingtiden og hundreåret etter var en varm periode - som nå. Perioden mellom ca år 1450 og 1850 var en kjølig periode, med ekstremt lav temperatur mellom ca 1510 og 1750. "Den lille istid" regnes gjerne fra ca 1400 til midten av 1800-tallet..