Katastrofer 1300-2009
i Danmark/Norge

Kriger er ikke tatt med.

1315-1317 Den store hungersnøden i Europa 
1345   Leirraset i Gauldalen, rasulykke, september 1345, minst 500 omkomne.
1349   Svartedauden, pest, 1349: minst 300 000 omkomne.
1362   "Den Store Manddrukning" - stormflod mot Jyllands og Holsteins vestkyst. Opptil 10.000 mennesker omkom.
1625   Leirraset i Bakklandet, 1625: 20 omkomne.
1630   Pestepidemi. I Christiania dør 40-50 % av befolkningen.
1634   "Den Andre Manddrukning" - stormflod mot Jylland og Holsteins vestkyst. 6-9000 mennesker, 50.000 hester og kyr omkom.
1679   Snøraset i Skylstad, Norangdalen, Hjørundfjord, 28 omkomne.
1679   Snøraset i Valset, Bondalen,Hjørundfjord 27 omkomne.
1737   Snøraset i Storlidalen i Oppdal, 1737: 18 omkomne.
1755   Snøraset i Ørsta, 1755: 17 omkomne.
1756   Steinraset i Langfjorden i Romsdal, 1756: 32 omkomne.
1760   Leirras-ulykken i Rissa, rasulykke, 1760: 17 omkomne.
1768   Leirraset i Skjea i Sørum, 1768: 16 omkomne.
1770   Snøraset fra Otóla i Hjørundfjord, 1770: 27 omkomne.
1789   Stor-ofsen, flom i Glommas og Gudbrandsdalslågen, 20.–23. juli 1789: 68 omkomne.
1802   Storm i Vesterålen, forlis, 5. mars 1802: minst 26 omkomne.
1811   Steinraset i Arnafjord i Sogn, 1811: 45 omkomne.
1816   Tillerraset, Nidelven, Trondheim, ras, 7. mars 1816: 15 omkomne.
1822   Grue kirke-brannen, brann, mai 1822: 113 omkomne.
1832   Koleraepidemi i Drammen 1832 og 1833. 239 personer døde.
1834   Koleraepidemi i Frederikshald og Farsund med hhv. 190 og 25 døde.
1836   Skredulykke i Øvstedalen ved Fardal, Sogndal, Sogn og Fjordane krevde 16 menneskeliv.
1846   Snøraset i Nibbedalen i Sunnmøre, 1846: 18 omkomne.
1846   Snøraset i Sæter i Synnylven, 1846: 18 omkomne.
1848   Koleraepidemi i Bergen fra desember 1848 til april 1849. 712 personer døde.
1849   Lofoten-stormen 11. februar 1849, 500 påstått omkomne - antallet betviles av forskere.
1853   Koleraepidemi i København og flere byer i Norge. Bortimot 4800 personer døde i København fra juni til oktober. I Christiania døde 1597 perseoner.
1860   Snøraset i Luster, 1860: 18 omkomne.
1868   Snørasene på Nordvestlandet og Oppdal, 1868: 161 omkomne.
1868   Lofoten-stormen, forlis, 31. mars 1868: 96 omkomne.
1893   Storm i Lofoten og Vesterålen, forlis, 25. januar 1893: ca 130 omkomne.
1893   Leirraset i Verdal, rasulykke, 19. mai 1893: 112 omkomne.
1899   Røvær-ulykken, forlis, fredag 13. oktober 1899: 30 omkomne.
1899   Titran-ulykken, forlis, 14. oktober 1899: om lag 140 omkomne.
1901   Sandsundværulykken, orkan og springflo, 22. januar 1901: 34 omkomne.
1905   Rasulykken i Loen 1905, Sogn og Fjordane, rasulykke, 15. januar 1905: 61 omkomne.
1906   Snøraset i Steine på Vestvågøy, 1906: 20 omkomne.
1918   Spanskesyken, en influensapandemi i 1918 og 1919. Drepte 15.000 mennesker i Norge.
1924   Kollisjon DS «Haakon Jarl» og DS «Kong Harald» ved Landegode, 17. juni: 17 omkomne.
1929   DS «Haakon VII»s forlis ved Stavenes, Sogn og Fjordane, 6. oktober 1929: 18 omkomne.
1934   Tafjord-ulykka, rasulykke, 7. april 1934: 40 omkomne.
1936   Rasulykken i Loen 1936, Sogn og Fjordane, rasulykke, 13. september 1936: 74 omkomne.
1938   Brannen i Hegdehaugsveien 32 i Oslo, Oslo, brann, 6. november 1938: 29 omkomne.
1940   Hommelvik-ulykken, jernbaneulykke, 19. november 1940: 22 omkomne.
1943   Filipstad-ulykken, ammunisjonseksplosjon, 19. desember 1943: 41 omkomne.
1944   Breifoss-ulykken, jernbaneulykke, 28. februar 1944: minst 25 omkomne.
1945   Jørstad elv-sabotasjen, jernbaneulykke, 13. januar 1945: minst 70 omkomne.
1945   Voksenkoll-ulykken, flyulykke, 18. desember 1945: 17 omkomne.
1946   «Brattegga»-forliset, 10. februar 1946: 20 omkomne.
1947   Kvitbjørn-ulykken, Lødingsfjellet, flyulykke, 28. august 1947: 35 omkomne.
1947   Skoghaug-forliset, forlis, 24. desember 1947: 24 omkomne.
1948   Dunderlandsdalen-ulykken, bussulykke, 5. juli 1948: 16 omkomne.
1948   Kings Bay-ulykken 1948, gruveulykke, 14. september 1948: 15 omkomne.
1948   Bukken Bruse-ulykken, flyulykke, 2. oktober 1948: 19 omkomne.
1949   Hurum-ulykken, flyulykke, 20. november 1949: 34 omkomne.
1951   MS «Bess», forlis, Nordsjøen, 13. august 1951: 30 omkomne.
1952   Vestisen-ulykkene, forlis, 5. april 1952: 78 druknet.
1953   Kings Bay-ulykken 1953, gruveulykke, 19. mars 1953: 19 omkomne.
1954   «Laforey»-forliset, Ytterøyane ved Florø, forlis, 8. februar 1954: 21 omkomne.
1956   Snøskredulykkene i Lofoten og Vesterålen 1956, snøskred, 7. mars 1956: 21 omkomne.
1956   «Brenning»-forliset, Stadhavet, forlis, 1. mars 1956: 19 omkomne.
1959   Stalheim-brannen, brann, juni 1959: 25 omkomne.
1961   Holtaheia-ulykken, flyulykke, 9. august 1961: 39 omkomne.
1962   «Sanct Svithun»-forliset, forlis, 21. oktober 1962: 42 omkomne.
1962   Kings Bay-ulykken, Svalbard, gruveulykke, 5. november 1962: 21 omkomne.
1963   «Høegh Aronde»-forliset, Nordvest-Afrika, forlis, 21. mars 1963: 15 omkomne.
1968   «Etnefjell»-ulykken, Nordatlanteren, 31. oktober 1968: 30 omkomne.
1969   «Silja»-forliset, forlis, 25. juli 1969: 20 omkomne.
1972   Grytøya-ulykken, Grytøya, flyulykke, 11. juli 1972: 17 omkomne.
1972   Asker-ulykken, flyulykke, 23. desember 1972: 40 omkomne.
1973   MS «Norse Variant»s forlis, utenfor kysten av New Jersey, 22. mars 1973: 29 omkomne.
1973   MS «Anita»s forlis, utenfor kysten av New Jersey, ca. 22. mars 1973: 32 omkomne.
1974   «Gaul»-forliset, Nordkappbanken, forlis, 8. februar 1974: 36 omkomne.
1975   Tretten-ulykken, jernbaneulykke, 22. februar 1975: 27 omkomne.
1976   MS «Berge Istra»s forlis, Stillehavet, 30. desember 1976: 30 omkomne.
1978   Nordsjø-ulykken 1978, helikopterulykke, 26. juni 1978: 18 omkomne.
1979   MS «Berge Vanga»s forlis, Søratlanteren, ca. 28. oktober 1979: 40 omkomne.
1980   Alexander L. Kielland-ulykken, kantring, 27. mars 1980: 123 omkomne.
1982   Mehamn-ulykken 1982, Nordkyn, flyulykke, 11. mars 1982: 15 omkomne.
1986   Vassdalulykka, snøskred, 5. mars 1986: 16 omkomne.
1988   Torghatten-ulykken, Torghatten, flyulykke, 6. mai 1988: 36 omkomne.
1988   Måbødalen-ulykken, bussulykke, 15. august 1988: 16 omkomne.
1996   Operafjellulykken, flyulykke, 29. august 1996: 141 omkomne.
1997   Barentsburg-ulykken, gruveulykke, 18. september 1997: 23 omkomne.
1999   Sleipner-forliset, forlis, 26. november 1999: 16 omkomne.
2000   Åsta-ulykken, jernbaneulykke, 4. januar 2000: 19 omkomne.
2004   MS «Rocknes»-ulykken, skipsforlis, 19. januar 2004: 18 omkomne.