Eiere av Mejlgaard

Glæsborg sogn, Djurs Nørre herred, Djurs

(1340-1345) Niels Griis

(1345-1370) Vogn Pedersen

(1370-1390) Peder Markvardsen Skjernov

(1390-1440) Markvard Pedersen Skjernov

(1440-1461) Markvard Markvardsen Skjernov

(1461-1476) Enke Fru Skjernov

(1476-1480) Iver Andersen Skjernov

(1480-1499) Markvard Iversen Skjernov

(1499-1540) Niels Markvardsen Skjernov

(1540) Niels Nielsen Skjernov

(1540-1560) Niels Markvardsen Skjernov

(1560-1565) Dorte Nielsdatter Tornekrands gift Skjernov

(1565-1577) Axel Sørensen Juul

(1577-1589) Absalon Axelsen Juul

(1589-1604) Ove Axelsen Juul

(1604-1613) Frands Ovesen Juul

(1613-1619) Jørgen Kaas

(1619-1634) Dorthe Frandsdatter Juul -  gift Kaas

(1634-1663) Christoffer Bille / Steen Bille

(1663-1681) Erik Høg Banner

(1681-1689) Iver Juul Eriksen Høg Banner

(1689) Helle Trolle gift (1) Høg Banner (2) Krag

(1689-1694) Palle Krag

(1694-1703) Adam Ernst von Pentz

(1703-1708) Henrik Bille

(1708-1711) Ingeborg Christine Adamsdatter von Pentz gift (1) Bille (2) Sehested

(1711-1719) Kjeld Krag Sehested

(1719-1720) Slægten Sehested

(1720-1737) Poul Rosenørn

(1737-1747) Johan Nicolaj Poulsen Rosenørn

(1747-1752) Sophie Amalie Dyre gift (1) Rosenørn (2) von der Osten

(1752-1769) Otto Christpher von Osten

(1769-1783) Christian Kallager

(1783-1800) Hans Friedrich von Brüggermann

(1800-1804) Charlotte Dorothea Gotholdine von Körbitz gift von Brüggermann

(1804) P. A. Kolderup Rosenvinger / P. Schandorff

(1804-1810) Adam Christoffer von Knuth

(1810-1823) Lars Lassen

(1823-1839) Den Danske Stat