Endringslogg for databasen

Nettstedets database er under kontinuerlig utvidelse og kvalitetssikring. Alle databaseendringer og nyregistreringer blir loggført i noen måneder for at tidligere besøkende skal slippe å gjennomgå databasen person for person på jakt etter senere endringer/tilføyelser.  Linken "Databaselogg" under fanen "Nettstedet" leder  til en logg med de 1000 seneste endringer. Man kan også se loggen ved å trykke HER.

Registrerte feil for Kaas i
Danmarks Adels Aarbog

Genealogiske undersøkelser i kirkebøker og annen dokumentasjon har hittil avdekket 104 feil i Kaas-medlemmenes vitale data i Danmarks Adels Aarbog 1917 - med senere rettelser. Til nytte for andre som har registrert opplysninger på grunnlag av DAA, presenteres her en oversikt over de feil som foreløpig er funnet.

Nye feil, som senere oppdages, vil fortløpende bli tilføyd denne listen.