Eiere av Møllerup

v (1285-1293) Stig Andersen Hvide

v (1293-1320) Anders Stigsen Hvide

v (1320-1369) Stig Andersen Hvide

v (1369-1426) Anders Ovesen Hvide

v (1426-1430) Else Holgersdatter Krognos gift (1) Hvide (2) Rosenkrantz

v (1430) Inger Ottosdatter Rosenkrantz gift Flemming

v (1430-1457) Jacob Flemming

v (1457-1500) Anders Jacobsen Flemming

v (1500-1525) Inger Andersdatter Flemming gift Skovgaard

v (1525-1540) Magdalene Emmiksen gift Viffert

v (1540-1585) Albert Maltesen Viffert

v (1585-1592) Christen Albertsen Viffert

v (1592-1625) Hermann Kaas / Hartvig Kaas

v (1625-1649) Hartvig Bille

v (1649-1660) Predbjørn Gyldenstierne / Knud Gyldenstierne

v (1660-1682) Knud Gyldenstierne

v (1682-1683) Elisabeth Eriksd. Rosenkrantz gift (1) Gyldenstierne (2) Schack