Ulstrup gods i Thy
Slektsgrenens samlingspunkt på 1600-tallet

Ulstrups eiere

Hundborg sogn, Hundborg herred, Thisted amt
Nåværende adresse: Røde Anes Vej 10

1453
ca 1503
1568ca 1618
1626
1662
1704

1709
1721
1738
1769
1776
1780
1783
1804
1805
1819
ca 1828
1851
ca 1855

1855
1888
1912
1953
 
Jens Lauridsen Bagge
Niels Høg
Frands og Otte Banner                 
Falk Gjøe/Jørgen Grubbe 
Iffver Kaas
Hartvig Kaas
Sophia Rothkirch, enke etter Hartvig Kaas

P. Mortensen Selle                         
P. M. Jensen                                   
J. Chr. Poulstrup                      
Trefløyet borggård, samt tre ladegårdsbygninger      
P. Mortensen                                    
Lade opført                                       
A. Chr. Bruun                                   
H. J. Lindahl                                     
J. J. Bruun                                        
Hovedbygningen oppført etter brann      
N. Bjerregaard Neergaard 
R. Faurschou                                   
Hovedbygningen istandsatt - ladegården delvis fornyet 
P. Knudsen                                       
J. N. Secher                                      
P. Houe                                              
F. Houe                                        
Poul Henrik Houe
Heine Christiansen
Leo Jørgensen  
Hovedhuset på Ulstrup, slik det ser ut i dag. Dette ble oppført etter brannen i 1818. Det tidligere hovedhuset var i to etasjer og hadde to sidefløyer.    

   
Ulstrup sett fra nord