Skovgaard (tidl. Dyresholm) ved Viborg

Skovgaard gods lå i Tapdrup sogn, rett øst for Viborg i Midt-Jylland. Herregården og dets gods eksisterer ikke lenger. Skovsgaard het før Kaas' tid Dyresholm etter slekten Dyre. Godset kom til Kaas-slekten gjennom Erich Mogensen (Kaas) yngre halvsøster, Kirsten Mogensdatter (ca 1500 - etter 1573), som var gift med Frands Iversen Dyre. Han hadde arvet goset av sin far Iver Clausensen Dyre, som var gift med Anne Pousldatter Dyre (en fjern slektning).

Frands Dyre, som var født før1518, sannysnligvis nærmere 1500, eide også herregården Palstrup Han  er registrert i den store Recessen i 1536 (adelssamlingen i forbindelse med Reformasjonen). Han nevnes 1543 i "Adelens Taxt" og i 1552 i den jyske adels vedtekt om en årlig landssamling ("landemode") for adelen. Under Syvårskrigen (1563-70) tjente han for kongen til sjøs. Frands Dyre døde i 1569 og ble begravet i sognekirken like ved, Tapdrup kirke.

Frands Dyre og Kirsten Mogensdatter (som ikke antok etternavnet Kaas) var barnløse. Før sin død overdro Kirsten Damsgaard og Dyresholm til sine (visstnok) eneste slektninger, barna til Erich Mogensen (Kaas). Disse barna hadde også arvet gods etter sine foreldre, og i den fordelingen som som ble foretatt, var det Herman Kaas som overtok Dyresholm, Det var trolig da godsets navn ble endret til Skovgaard (eller Skovsgaard), et navn som deles med flere andre gods i Danmark.

sektemann Frands Iversen Dyre på Skovgaard (Dyresholm) i Tapdrup sogn ved Viborg (- godset Herman Kaas senere skulle overta). Skovgaard hadde Kirsten arvet tidligere etter sin søster Margrethe Mogensdatter.

Da Frands Dyre døde i 1569, fikk Kirsten laget en gravsten over ham og henne i Tapdrup kirke. (Denne står fremdeles i kirken.) Kirstens eget dødsår mangler imidlertid på gravstenen. Slektningene må ha glemt å få dette innhugget etter hennes død. Etter mannens død hadde Kirsten Mogensdatter flyttet tilbake til sin barndoms gård, Damsgaard, OEt par år etter, i 1573, ble hun gravlagt i Damsgaards sognekirke - Ovtrup kirke - på Mors - langt fra Tapdrup kirke der hennes gravsten står.

 

 
Skovsgårds beliggewnhet. Sentrer stedet og zoom inn for å se nøyaktig beliggenhet. Velg "Satellitt" for å se flyfoto.