Skovsgaard på Langeland

Skovsgård etter et gammelt litografi. Skovsgaard var en av Kaas-slektens mange, vakre herregårder på Langeland. (Gjengitt etter tillatelse av Historisk Atlas)

 

 

 

Skovsgård er en gammel gård, som første gang nevnes i 1457. Gården ligger i Humble Sogn, Langelands Sønder Herred.

Skovsgaard kom inn i slekten ved Sophie Christine Kaas' ekteskap med
Rudbek Clausen Gagge. Året etter hans død giftet hun seg med tremen-
ningen Jørgen Kaas.
Deres datter Birgitte Sophie arvet Skovsgaard i 1756. Hun var blitt gift i 1728 med
Henrik Christoph von Pultz til Møllegaard. Birgitte Sophie døde 19 november 1759, I 1760 ble både Skovsgaard og Møllegaard solgt på auksjon, Skovsgaard ble solgt for 18.260 rdl.

Møllegaard lå inn under Skovsgaard fra 1730 til 1760.

Skovsgård Gods er på 392,9 hektar.

 


Et kapell har blitt anlagt på Skovsgaard. Opplysninger om hvem som ligger der, er foreløpig ikke funnet. (Gjengitt etter tillatelse fra Historisk Atlas.)

Eiere af Skovsgård:

1457-1459   Peder Modeskal
1459-1483   Mattes Mads Jonsen Hvitax
1483-1510   Jes Mattesen Hvitax
1510           Anne Jesdatter Hvitax gift Lvd
1510-1543   Mads Lvd
1543-1558   Claus Jørgensen Daa
1558-1563   Karen Clausdatter Daa gift Pors
1563-1603   Stig Pors
1603-1609   Rudbek Stigsen Pors
1609-1631   Kirsten Eriksd, Norby gift Pors
1631           Stig Pors/Karen Rudbeksd. Pors/
                  Sophie Rudbeksd. Pors gift Gagge
1631-1643   Stig Rudbeksen Pors
1643)          Sophie Rudbeksd. Pors gift Gagge
1643-1667   Claus Gagge
1667-1708   Rudbek Clausen Gagge
1708-1709   Sophie Rudbeksd. Kaas gift Gagge
1709-1756   Jørgen Kaas
1756           Birgitte Sophie Kaas gift von Pultz
1756-1760   Henrik Christoph von Pultz
1760-1791   Hans/Laurids/Rasmus Mikkelsen
1791-1797   Laurids Mikkelsen
1797-1800   Ane Kr. Overgaard gift Mikkelsen
1800-1829   Hans Lauridsen Mikkelsen
1829-1863   Dorthe Kr. Johansd. gift Mikkelsen
1863           Laurine Hansd. Mikkelsen gift Møller
1863-1883   Jacob Møller
1883-1900   Laurine Hansd. Mikkelsen gift Møller
1900-1926   Hans Jacobsen Møller
1926-1929   Jeppa Hastrup gift Møller
1929-1951   Thyra Hansd. Møller gift Fuglede
1951-1979   Ellen Fuglede
1979-          Danmarks Naturfond
 
I Trap; "Danmark" står det at Stig Pors ble gift i 1644 og døde året etter. Enken Dorte Abildgaard giftet seg med Wenzel Rothkirck i 1649, "og Skovsgaard tilfaldt derefter hendes første ægtefelles søstre".